ติดต่อเรา


เบอร์โทรศัพท์สายตรง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครพนม 042-515320
เบอร์ภายใน 71

ดู องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
webmaster E-mail : nkppao123@gmail.com